Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Konačna lista prvenstva za kupnju stana po Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Umaga-Umago

14.01.2019.

Na temelju članka 7. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Umaga-Umago (Službene novine Grada Umaga-Umago, br. 09/18) te članka 13. Odluke o mjerilima za određivanje liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje  na području Grada Umaga-Umago (Službene novine Grada Umaga-Umago, br. 11/18), nakon odlučivanja po prigovorima na liste KLASA: 370-01/1/-01/01 URBROJ: 2105/05-15-18-507 od 31. listopada 2018. god., gradonačelnik Grada Umaga-Umago utvrđuje 

KONAČNU LISTU PRVENSTVA ZA KUPNJU STANA PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE  NA PODRUČJU GRADA UMAGA-UMAGO

Konačnu listu možete preuzeti klikom na OVU POVEZNICU.