Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole

12.10.2018.

Pozivaju se sve zainteresirane stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – VODOVODNI OGRANAK MURINE, na katastarskim česticama broj 5215, 4764, 4763, 4756, 4754/1, 4753, 4730/1, 4765/8, 4786/1, 4778/4, 4967, 4997/2 i 4981/13 sve k.o. Umag u predjelu naselja Murine.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.10.2018. u 12:00 sati, na lokaciji – Umag, Trg Slobode 7, I kat, soba broj 14. 

Cjeloviti tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDJE.

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS