Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

12.09.2018.

Pozivaju se sve zainteresirane stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:
- formiranje građevne čestice građevine i
- građenje građevine infrastrukturne namjene - pješačka površina - NOVI GRADSKI TRG s fontanom i potrebnom pratećom infrastrukturom, 2. skupine,
na katastarskoj čestici k.č.2498/4 (formirana se od k.č. 2487/1, 2478/1 dio, 2498/1 dio, 2289 dio i 2497 dio) k.o. Umag, Centar-Umag.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.09.2018 u 12:00 sati, na lokaciji – Umag, Trg slobode 7/I (soba 14).

Cjeloviti tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDJE.

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS