Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Javni poziv za dodjelu javnih priznanja u 2018. godini

28.01.2018.

Grad Umag objavio je JAVNI POZIV ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA UMAGA U 2018. GODINI.

Javni poziv sadrži podatke o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz prijedlog te način i rokove dostave prijedloga.

Prijedlozi za NAGRADU GRADA UMAGA ZA ŽIVOTNO DJELO i GODIŠNJU NAGRADU GRADA UMAGA dostavljaju se do 28. veljače 2018. godine.

Cjeloviti tekst javnog poziva može se pregledati ovdje.