Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Javni poziv za uvid u spis predmeta radi izjašnjavanja

15.04.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD UMAG-UMAGO
Upravni odjel za prostorno planiranje 
i izdavanje akata za gradnju

Pozivaju se sve zainteresirane strane na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za višestambenu zgradu smještenu na sjevernom dijelu katastarske čestice broj 1579/6 k.o. Lovrečica u naselju Lovrečica. Predmetni postupak je pokrenut po zahtjevu tvrtke MARK PROJEKT d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Hribarov prilaz 6.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti u srijedu 24.04.2019. u 12:00 sati, u prostorijama Upravnog odjela za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju Grada Umaga, na lokaciji Umag, Trg Slobode 7, I. kat, Soba broj 14. 

Cjeloviti tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDJE.

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS