Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama (nerazvrstane ceste)

13.04.2019.

Grad Umag, sa sjedištem Umagu, ul. G. Garibaldi 6, putem UO za izgradnju i održavanje

objavljuje sljedeću:

OBAVIJEST - JAVNI POZIV

Temeljem Zakona o cestama (NN br. 84/11, 18/2013, 22/2013, 54/2013, 148/2013) obavještavaju se sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Katoro – Sipar – Rt. Katoro  u naselju Katoro, koja se proteže preko dijela k.č.br. 1143, 1137, 1144/3, 1179/1, 1177, 1145/1 i 1148 u k.o. Umag da će se  dana 25. travnja (četvrtak) 2019. godine u 12:00 sati na terenu vršiti utvrđivanje međa odnosno obilježiti će se granice zemljišta na kojem je izgrađena navedena nerazvrstana cesta u k.o. Umag, naselje Katoro.

Dana 2. svibnja (četvrtak) 2019. godine u 14:00 sati u Općinskoj vijećnici Grada Umaga na adresi Umag, G. Garibaldi 6, bit će moguće izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja br. 148/19 za nerazvrstanu cestu u naselju Katoro, Katoro – Sipar – Rt. Katoro, koja se proteže preko dijela k.č.br. 1143, 1137, 1144/3, 1179/1, 1177, 1145/1, 1148 sve u k.o. Umag.  

Stabilizaciju i obilježavanje lomnih točaka granica predmetnih čestica te izlaganje elaborata na javni uvid obavit će ovlašteni inženjer geodezije iz trgovačkog društva GEODETSKI URED MATAIJA d.o.o. iz Umaga, Valica, Barboj 36c, tel. (052) 732 238.

GRAD UMAG
UO za izgradnju i održavanje

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS