Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama

10.11.2018.

Grad Umag, sa sjedištem Umagu, ul.G. Garibaldi 6, 
putem UO za izgradnju i održavanje

Sukladno čl. 131., 132. i 133. Zakona o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13 i 148/13) i Objašnjenju Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA: 932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.), UO za izgradnju i održavanje objavljuje:

JAVNI POZIV

I.

Grad Umag, Umag, G. Garibaldi 6, započinje s postupkom snimanja i upisa nerazvrstane ceste naziva "Obala Svetog Pelegrina , Ulica Tornja, Trg Marije i Line" u katastarskoj općini Umag (u naselju Umag ). Ovim putem se obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedene nerazvrstane ceste-ulice o započinjanju postupka upisa nerazvrstanih cesta u katastarski sustav.

II.

Geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstanih cesta u svojstvu odgovorne osobe izradit će ovlašteni inženjeri geodezije Danilo Viher, dipl.ing.geod., broj upisa u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije 1092 i Franjo Miklić, mag.ing.geod.et geoinf., broj upisa u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije 1359, zaposleni u tvrtki GEO-RAD d.o.o. Jelenje, Jelenje 155.

III.

U srijedu 14. studeni 2018. godine s početkom u 10,00 h, Grad Umag započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izgrađene nerazvrstane ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji će se brinuti da lomne točke granica zemljišta budu ispravno učvršćene i obilježene. Ukoliko budu loše vremenske prilike, sve se pomiče za prvi prihvatljiv dan poslije. Ukoliko netko ne može biti prisutan u vrijeme dok se snima cesta, svakako neka se javi u geodetsku tvrtku GEO-RAD d.o.o. na slijedeće načine: tel.:051 230 058 (Ukoliko nema ovlaštenog inženjera neka ostavi svoj broj telefona ili mobitela kako bi ga se kasnije zvalo), e-mail: georad.jelenje@gmail.com ili dođe osobno u tvrtku uz predhodnu najavu. Također, bilo bi dobro obilježiti međe nekretnina uz cestu (pogotovo ako nećete biti u mogućnosti da nam se javite) kako ne bi kasnije došlo do mogućih nesuglasica oko granice cesta - ulica. Svakako nam napomenuti, ukoliko se uz cestu radi neki drugi geodetski elaborat ili geodetski projekt. Tada nam je potrebno dati podatke o utvrđenim međama prema cesti iz tih elaborata.

IV.

Svi nositelji prava na zemljištu na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste, te zatražiti moguća dodatna pojašnjenja u Vijećnici Grada Umaga, ul. G. Garibaldi 6, u srijedu 19. prosinca 2018. od 10,00 do 10,30.

KLASA: 936-02/18-01/96
URBROJ: 2105/05-07/07-18-3
Umag, 9. studenog 2018. godine

GRAD UMAG
UO za izgradnju i održavanje

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS