Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Javni natječaj za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Umaga

15.03.2020.

Obavještavaju se sve zainteresirane osobe da je Grad Umag-Umago dana 15. ožujka 2020. godine raspisao Javni natječaj za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Umaga.

Javni natječaj otvoren je 15 (dana) od dana objave te se ponude za zakup mogu podnijeti zaključno do dana 30. ožujka 2020. godine.

Cjeloviti tekst Javnog natječaja možete preuzeti u nastavku:

Javni natječaj za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Umaga
- tekstualni dio
- grafički dio