Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja proizvodne zone Juricani

02.08.2018.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) i Zaključka Gradonačelnika Grada Umaga-Umago, KLASA: 350-02/17-01/36, URBROJ: 2105/05-02-18-36 od 02. kolovoza 2018. godine objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja proizvodne zone Juricani (u nastavku: UPU)

1. Javni uvid u prijedlog UPU-a trajati će 30 dana, od 21. kolovoza do 19. rujna 2018. godine, a moći će se izvršiti u predvorju Gradske vijećnice Grada Umaga-Umago, G. Garibaldi 6, radnim danom od 7,30 do 15,30 sati te na mrežnim stranicama Grada Umaga-Umago 
2. Javno izlaganje održati će se u utorak 04. rujna 2018. godine u 12.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Umaga-Umago, ul. G. Garibaldi 6.
3. Pozivaju se zainteresirane osobe za sudjelovanje u javnoj raspravi.
4. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti do 19. rujna 2018. godine na: Grad Umag-Umago, Upravni odjel za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju, Trg Slobode 7, 52470 Umag-Umago ili osobno u pisarnici Grada Umaga-Umago. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Grafički dio plana:
1. Korištenje i namjena površina
2.1. Promet
2.2. Elektroničke komunikacije
2.3. Elektroenergetika
2.4. Plinoopskrba
2.5. Vodoopskrba
2.6. Odvodnja
3. Oblici korištenja
4. Načini i uvjeti gradnje 

Tekstualni dio plana:
1. Odredbe Prijedloga plana
2. Obrazloženje
3. Sažetak

 

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS