Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Javna rasprava o prijedlogu Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Lovrečica

16.07.2018.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) i Zaključka Gradonačelnika Grada Umaga-Umago KLASA: 350-02/16-01/02, URBROJ: 2105/05-02-18-88 od 13. srpnja 2018. godine objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
o prijedlogu Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Lovrečica (u nastavku: UPU)

  1. Javni uvid u prijedlog UPU-a trajati će 15 dana, od 31. srpnja do 14. kolovoza 2018. godine, a moći će se izvršiti u predvorju Gradske vijećnice Grada Umaga-Umago, G. Garibaldi 6, radnim danom od 7,30 do 15,30 sati te na mrežnim stranicama Grada Umaga-Umago – www.umag.hr 
  2. Javno izlaganje održati će se u četvrtak 02. kolovoza 2018. godine u 16,30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Umaga-Umago, ul. G. Garibaldi 6.
  3. Pozivaju se zainteresirane osobe za sudjelovanje u javnoj raspravi.
  4. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti do 14. kolovoza 2018. godine na: Grad Umag-Umago, Upravni odjel za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju, Trg Slobode 7, 52470 Umag-Umago ili osobno u pisarnici Grada Umaga-Umago. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Grafički dio plana:
1. Korištenje i namjena površina
2A. Promet
2B. Telekomunikacije 
2C. Vodoopskrba
2D. Odvodnja
2E. Energetski sustav
2F. Plinoopskrba
3A. Područja posebnih uvjeta korištenja
3B. Oblici korištenja
4. Načini gradnje 

Tekstualni dio plana:
1. Odredbe Prijedloga plana
2. Obrazloženje
3. Sažetak

 

Obavijesti

Sve obavijesti

Novosti

Sve novosti

Događanja

Sva događanja