Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Umaga

30.01.2020.

Na temelju odredbe članka 98., stavka 1. i članka 106., stavak 1 Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine", broj 20/18, 115/18, 98/19) i članka 50., stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine", broj 39/2013 i 48/2015) Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Umaga – Umago. 

Predmet objave: k.č.br. 83/2 u k.o. Materada, oranica i voćnjak, (oranica) 

Cjeloviti tekst obavijesti možete preuzeti OVDJE.

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS