Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Bilten Humagum

"Humagum" je bilten Grada Umaga putem kojeg su sugrađani informirani o novostima na svim područjima života u svojem gradu. U biltenu "Humagum" mogu se dobiti informacije o realiziranim projektima, onima u tijeku, kao i planiranim projektima. Osim navedenog, čitatelji mogu doznati novosti na području društvenih djelatnosti, komunalnog sustava, gospodarstva, financija, prostornog uređenja i drugih područja u nadležnosti Grada Umaga. "Humagum" nudi i novosti o kulturnim, zabavnim, sportskim manifestacijama, turizmu, gradskim ustanovama te o svemu onome što Umag čini gradom i zajednicom.

U nastavku možete preuzeti sve brojeve biltena "Humagum":