Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Grb i zastava

Grad Umag ima grb i zastavu. Grb Grada Umaga povijesni je grb čija je osnovica lav koji stoji na dvjema kulama. Kule niču iz valova Jadranskog mora.

Zastava Grada Umaga tirkizne je boje u čijem je sastavu gradski grb.

 

Odluka o grbu i zastavi Grada Umaga - Općinsko vijeće Općine Umag, 25. studenoga 1993.

 

GRB GRADA UMAGA

 

ZASTAVA GRADA UMAGA