Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Umaški karneval 2018.-točne informacije

25.01.2018.

Kako je dana 24. siječnja 2018. godine u tiskanom izdanju novina Glasa Istre, na stranici 17, objavljeno priopćenje s nizom netočnih informacija pod naslovom „Umaški festival ispao iz proračuna, pa seli u Petroviju“, u nastavku objavljujemo točne informacije.

Grad Umag je od početka podržavao i sufinancirao organizaciju Umaškog karnevala, kao što to čini i ove godine te kao što će to činiti i u budućnosti. Otkako se organizira Karneval, stavka Karnevala kao takva nikada nije bila zasebno iskazana u Proračunu Grada Umaga. Sredstva za realizaciju Karnevala su se uvijek osiguravala u ustanovi Grada Umaga zaduženoj za manifestacije, odnosno Pučkom otvorenom učilištu. Ove godine, sredstva za organizaciju Karnevala su po istom principu iz Proračuna Grada, od samog početka, osigurana u okviru Ustanove Festum, novoosnovane ustanove koja je od 1. siječnja 2018. g. od Učilišta preuzela djelatnosti organiziranja manifestacija. Navedeno je jasno i bilo potvrđeno na sjednici Gradskog vijeća prilikom usvajanja Proračuna, kada je gospodinu Krtu odgovoreno da se njegov prijedlog prihvaća kao već postojeći, jer su se sredstva za organizaciju karnevala već nalazila u Proračunu, u okviru financijskog plana nove Ustanove Festum.

Maškarane radosti na području Umaga imaju tradiciju dugu jedno stoljeće, tradiciju koja se održala sve do današnjih dana i koju će Grad Umag poticati i podupirati i dalje. Prvotno se ova tradicija ogledala isključivo u aktivnostima maškaranih skupina po naseljima Umaga, a karnevalska povorka je postala dio karnevala tek naknadno. Tek od prije nekoliko godina krenulo se sa zabavnim dijelom programa u šatoru u naselju Petrovija, u organizaciji Udruge „Maškare“ Petrovija.

Povorka alegorijskih kola je bila samo dio karnevalskih događanja na području Umaga, a njena realizacija uvijek je ovisila o dogovoru maškaranih skupina. Nakon održane karnevalske povorke 2017. godine, na zajedničkom sastanku svih maškaranih skupina postignut je dogovor da se karnevalska povorka 2018. godine ne održi u obliku u kakvom se održavala do sada, već da će karnevalske skupine, kao i svake godine, u svojim mjesnim odborima organizirati prigodni program. Plan se promijenio na inicijativu Udruge „Maškare“ Petrovija. U dogovoru s Udrugom i drugim maškaranim skupinama, predloženo je održavanje karnevalske povorke u Petroviji, što je Grad podržao, i za što je Ustanova Festum izdvojila 20.000 kn.

Osim toga, Ustanova Festum će u iznosu od preko 5.000,00 kn pokriti i troškove oglašavanja i promocije. Grad Umag će i ove godine organizirati održavanje vesele povorke maskiranih mališana-polaznika dječjih vrtića. Nadalje, financirat će i aktivnosti karnevalskih skupina iz Murina i Savudrije, u iznosu od dodatnih 6.000,00 kn.

Grad Umag je jedan od rijetkih Gradova u Istarskoj županiji koji je usvojio Kulturnu strategiju, u kojoj je jasno navedeno da će Grad poticati i podupirati njegovanje običaja i tradicijskih vrijednosti umaškog kraja. Karneval, koji na području Umaga ima stoljetnu tradiciju, svake je godine podržan i sufinanciran iz Proračuna Grada Umaga, a ove godine, kao logičan slijed kontinuiranog i dosljednog gajenja ove tradicije, izdvaja u konačnici preko 30.000,00 kn, što u cijelosti opovrgava i pobija objavljenu informaciju u navedenom članku Glasa Istre. Želja Grada Umaga je da njegovi građani i u navedenom segmentu očuvanja tradicijskih vrijednosti, održe zajedništvo. U navedenom kontekstu, Grad Umag ustraje s ulaganjem svih mogućih napora kako bi se zajedništvo u okviru Umaškog karnevala održalo, kako do sada, tako i u budućnosti.

 

Program Karnevala 2018. godine možete preuzeti ovdje.