Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

U Umagu uspješno realizirane radionice „Kuhanjem do zdravog srca“

01.12.2017.

Udruga za promicanje i očuvanje zdravlja „procvat zdravlja“ iz Pule uz partnerstvo Istarskih domova zdravlja i Grada Umaga provelo je, tijekom listopada i studenog 2017. godine, dva ciklusa radionica „Kuhanjem do zdravog srca“. Polaznici radionica bili su djelatnici Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag, kuhari i drugo osoblje OŠ Marije i Line Umag, Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag te drugi korisnici iz Grada Umaga, ukupno 17-18 polaznika po ciklusu.

 

Jedan ciklus se sastojao od tri radionice, a svaka od njih od tri dijela, i to pripreme 6 vrsta jela, teorijskog dijela te večera-degustacija pripremljenih jela uz posebno aranžiran stol. Osim što su radionice bile besplatne, polaznici su dobili bogato opremljen priručnik-kuharicu za pripremu zdravih jela uz nutritivne vrijednosti za svaku korištenu namirnicu. Radionice su se provodile u prostorima Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ uz nazočnost i pomoć kuharskih djelatnika.

Udruga „Procvat zdravlja“ provodi radionice „Kuhanjem do zdravog srca“ od 2012. godine u Puli. Prošle godine partneri projektu bili su Opća bolnica Pula i Istarski domovi zdravlja, a sufinancirao ih je Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županija. Ove godine je Grad Umag prepoznao kvalitetu programa i postao partner projektu, uz sufinanciranje Istarske županije.

Udruga svake godine provede 5-6 ciklusa radionica, a ukupno je radionice prošlo preko 450 korisnika. Cilj radionice je kroz zdravu prehranu smanjiti rizik od pojave kardiovaskularnih bolesti kod opće populacije, a prvenstveno kod osoba koje imaju velik rizik od pojave teških KVB (osobe koje su preživjele srčani udar ili imaju velike šanse da ga dobiju). Liječnici iz Istarskih domova zdravlja i bolnica preporučuju te upućuju pacijente od kardiovaskularnih bolesti na pohađanje ovih radionica. Cilj provedenih radionica u Umagu bio je pokazati stručnim djelatnicima ustanova načine pripreme zdravih i ukusnih obroka za korisnike njihovih usluga (djeca, učenici, umirovljenici).

 

Obavijesti

Sve obavijesti

Novosti

Sve novosti

Događanja

Sva događanja