Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

U Umagu održana prezentacija POS-ovih stanova

14.09.2012.

 Prezentaciji, su prisustvovali zamjenik gradonačelnika Grada Umaga Mauro Jurman, članovi Povjerenstva za provedbu Programa poticajne stanogradnje u Gradu Umagu, pomoćnica direktora APN-a Ana Saračević,  voditelj prodaje Krešimir Žunić, te predstavnici banaka  koje prate program POS-a.

Zamjenik gradonačelnika, Mauro Jurman, upoznao je prisutne sa nastavkom projekta poticane stanogradnje, te najavio da će nakon prodaje ovih 39 stanova, Grad Umag još u toku 2012. godine objaviti i raspisati natječaj za slijedećih 40-tak stanova koji se planiraju graditi na području Komunele-Potok. Ujedno je najavio da je pri kraju izrada prostorno planske dokumentacije kojom  se omogućuje izgradnja slijedećih 150 stanova po programu POS-a. Grad Umag  kontinuirano radi  na projektu poticane stanogradnje, čime omogućuje građanima Grada Umaga rješavanje stambenog pitanja po znatno povoljnijim uvjetima od tržnih. Projekt POS-ovih stanova jedan od najuspješnijih projekata stanogradnje u Hrvatskoj.  Poticana stanogradnja očituje se u tome da građani mogu kupiti stan na rok otplate od 30 godina, uz učešće od 15%, s godinom dana počeka, a kupljeni stan je ujedno i garancija banci za odobreni kredit.

Prije prezentacije svim je podnositeljima zahtjeva koji se nalaze na konačnoj listi, uručen katalog stanova. Za otprilike 3-4 tjedna, svi će kandidati, prema redoslijedu na Listi,  biti pozvani na odabir stanova, te potpisivanje predugovora za kupnju, do kada moraju pribaviti kreditnu sposobnost.