Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Svečano uručeni ključevi kupcima POS-ovih stanova u Umagu

26.04.2013.

Ovaj Projekt poticane stanogradnje Grad Umag je započeo je 26.04.2010., obuhvaća 39 stanova čiji su kupci građani Grada Umaga koji ovim programom rješavaju svoje stambeno pitanje.  Konačna cijena stana iznosi 874,00 €/m2.  

I ovom prilikom gradonačelnik Grada Umaga napomenuo je da će se svake godine graditi pedesetak stanova za naše građane po istom Projektu POS-a.