Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Svečano potpisan Ugovor o darivanju nekretnina u vlasništvu RH Gradu Umagu

12.03.2019.

Nakon Odluke Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju prijedloga o darivanju nekretnina Gradu Umagu za izgradnju postrojenja za reciklažu građevinskog materijala Valdemat na 114. sjednici Vlade RH održanoj 13. rujna 2018. godine u Puli, na red je stiglo i svečano potpisivanje Ugovora. Sama je svečanost upriličena 12. ožujka 2019. godine u Gradskoj vijećnici Grada Umaga tijekom koje su ministar državne imovine dr. sc. Goran Marić te gradonačelnik Grada Umaga Vili Bassanese potpisali Ugovor od iznimno velike važnosti za našu zajednicu.

„Ovim činom darivanja zemljišta dugoročno će biti riješena održivost na području Grada Umaga, a time i zaštita okoliša, odnosnu kvaliteta života sugrađana i gospodarstvenika koji će investirati i graditi na području našega grada.“ naglasio je Bassanese.

U svrhu izgradnje postrojenja za reciklažu građevinskog materijala i deponija neiskoristivog građevinskog materijala u predjelu zone Valdemat, država RH je Umagu darovala nekretnine ukupne površine 67.889 m2, vrijedne 6.150.000,00 kuna. Ovim se darivanjem nekretnina konačno privodi kraju višegodišnji trud Gradske uprave da sustavno riješi problematiku divljih deponija na širem području Umaštine te izgradi postrojenje i deponij za građevinski materijal u visini od 10-tak milijuna kuna na Valdematu do 2020. godine.

„Zadovoljstvo mi je biti u Umagu. Ali, još mi je veće zadovoljstvo surađivati s vama. Jer Umag je grad primjer kako se surađuje s državom. U mnogo čemu ste grad primjer. Lako nam je s vama surađivati jer prepoznajete sve što je Ministarstvo državne imovine učinilo i sve mogućnosti koje ono pruža.“ izjavio je ministar dr.sc. Goran Marić.

Grad Umag u okviru svojeg projekta „Umag – smart city-green city 2010.-2020.“ kontinuirano investira u smjeru ekološke osviještenosti, i to kroz četiri glavna cilja: održivo gospodarenje otpadom, plinofikaciju, zaštitu otpadnih voda 3. razina te očuvanje okoliša i obnovljivih izvora energije. U okviru prvo spomenutog, Grad Umag ide korak dalje upravo zahvaljujući Vladi RH koja je uslišila zahtjeve našega grada te odlučila darovati nekretnine koje će omogućiti izgradnju postrojenja za reciklažu građevinskog materijala te deponija neiskoristivog građevinskog materijala. Navedenom investicijom nastavlja se sa sustavnom realizacijom svih potrebnih koraka u smjeru sve zdravijeg i zelenijeg Umaga.

Svakako je važno napomenuti i zemljište na kojem se nalazi tržnica Grada Umaga, koje je sukladno Tabularnoj ispravi Ministarstva državne imovine, Republika Hrvatska darovala Gradu Umagu. Riječ je o zemljištu površine 2.247 m2, koje je bivša umaška vlast založila, a koje se konačno vratilo u vlasništvo Grada Umaga. Ovim činom konačno se može započeti planirana investicija rekonstrukcije gradske tržnice, što predstavlja jedan od najznačajnijih projekata na području našega grada.

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS