Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Puštena u promet nova cesta u centru Umaga

30.08.2019.

U okviru infrastrukturnih i komunalnih investicija na području Grada Umaga,  koje će u potpunosti promijeniti ne samo izgled grada, već i podignuti kvalitetu življenja na viši standard, ovog je petka 30. kolovoza 2019. godina službeno puštena u promet potpuno nova prometnica u poduzetničkoj zoni. Točnije, riječ je o nastavku Ulice poduzetnika, a koja se spaja na prometnicu za Špinel.

Puštanjem u promet 500 metara nove prometnice, koja sada u cijelosti povezuje novu poduzetničku zonu Marketi, primarno se rješava problem prometa i komunikacije. No, izgradnjom navedene prometnice stvara se temelj za svekoliki razvoj Umaga, naročito gospodarski, jer se izgradila potrebna infrastruktura te su se osigurale nove građevne čestice za daljnji poduzetnički razvoj.

Kroz novu gradsku prometnicu izgrađena je komunalna infrastruktura, od vodovoda, plina, kanalizacije, oborinske odvodnje pa sve do nove ekološke javne rasvjete, DTK kao i elektroničko komunikacijske infrastrukture, biciklističke staze te suvremenih  prometnih i pješačkih površina. Realizacijom navedene prometnice osigurali su također i preduvjeti za izgradnju novih 120 stanova za naše sugrađane, a u okviru projekta poticane stanogradnje.

Vrijednost ukupne investicije iznosi gotovo 7 milijuna kuna, a ista je u cijelosti financirana sredstvima Grada Umaga.