Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Projekt "Demenca aCROsSLO" - Sporazum o sudjelovanju u prekograničnim skupinama

25.10.2017.

U okviru prekograničnog projekta "Poboljšanje kvalitete življenja osoba s demencijom na prekograničnom području - Demenca aCROsSLO", u kojem sudjeluju domovi umirovljenika iz Izole, Kopra i Umaga, Grad Umag, Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest i Nacionalni institut za javno zdravstvo Republike Slovenije, danas je potpisan sporazum o sudjelovanju i osnivanju prekograničnih radnih skupina. Svrha osnivanja prekograničnih skupina je izmjena iskustava, povezivanje i razvijanje djelatnosti i aktivnosti koje će doprinijeti poboljšanju kvalitete života osoba s demencijom na prekograničnom području slovenske i hrvatske Istre, pa i šire. Projekt Demenca aCROsSLO, financiran sredstvima Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska u financijskoj perspektivi 2014.-2020., traje od listopada 2016. godine do ožujka 2018.

Demencija je sve veći javnozdravstveni problem jer prvenstveno radi starenja stanovništva, kako Svjetska zdravstvena organizacija upozorava, poprima razmjere pandemije. Procjenjuje se da će se do 2030. broj osoba s demencijom gotovo udvostručiti, a do 2050 utrostručiti. To su prepoznali i brojni stručnjaci i institucije u Sloveniji i Hrvatskoj. Zato su partnerske organizacije koje sudjeluju u projektu Demenca aCROsSLO, ali i druge institucije s područja slovenske i hrvatske Istre uvjereni da će osnivanje i buduće djelovanje prekograničnih radnih skupina dugoročno doprinijeti smanjenju razlika među regijama te bržem razvoju usluga socijalne i zdravstvene skrbi osoba s demencijom, lakšoj razmjeni informacija, baza podataka i pronalaženju rješenja za zajedničke izazove koje donosi starenje društva i razvoj demencije.

Ciljevi djelovanja prekograničnih skupina su definiranje dobrih praksi na području brige o osobama s demencijom i njihovih obitelji u domaćoj sredini, institucionalnoj skrbi i zajednici, prijenos znanja i iskustava među stručnim radnicima unutar radne skupine i dionicima, povezivanje i suradnja s nevladinim organizacijama koje se u svom radu susreću s problematikom demencije, prvenstveno s predstavnicima lokalnih vlasti, različitih nadležnih službi i organizacija, razmjena iskustava i znanja sa širom stručnom javnošću na pograničnom i nacionalnom području obiju država. Za aktivan rad osnovane su dvije prekogranične skupine: Multidisciplinarna skupina koja vertikalno povezuje ključne dionike u društvu te Skupina za socijalni rad koja horizontalno povezuje definirane dionike s područja socijalnog rada.

Članovi prekograničnih skupina će djelovati na interregionalnom ujednačavanju i razvoju socijalne skrbi o osobama s demencijom, s ciljem poboljšanja kvalitete življenja osoba s demencijom i njihovih obitelji. Povezivat će se u radnim skupinama na dva interesna područja i poticati međusobnu suradnju redovnim susretima i nakon završetka projekta. Stalnom ili povremenom sudjelovanju u skupinama bit će pozivane ustanove, službe i nevladine organizacije koje se u svom radu susreću s problematikom demencije. Članovi prekograničnih skupina dolaze iz obje države.

Obavijesti

Sve obavijesti

Novosti

Sve novosti

Događanja

Sva događanja