Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

PP Zambratija - istina kao jedini argument

25.05.2018.

Poštovani sugrađani, cijenjene sugrađanke,

Slijedom obveze o ispravnom informiranju građana vezano za proceduru izrade Prostornog plana Zambratija, a zbog pojave niza netočnih i neistinitih informacija, prilažemo sljedeće točne informacije.

Bitni načelni ciljevi izmjene plana Zambratija:

 1. Zaustaviti betonizaciju prirodnih plaža

Godine 2008. je tadašnji umaški gradonačelnik Vlado Kraljević predložio projekt betonizacije plaže u Zambratiji.
(prilog 1 – Idejni projekt uređenja plaže, prilog 2 – Grafički prikaz prijedloga, prilog 3- Zaključak Vlade Kraljevića)

Tadašnji predsjednik Gradskog vijeća Vili Bassanese je odbio prihvatiti projekt.
(prilog 4 – Dopis Vilija Bassanesea)

Plaža u Zambratiji nalazi se na pomorskom dobru. Niti u jednom trenutku nije predložena, ni planirana betonizacija iste. Radi se o zlonamjernoj dezinformaciji.

 1. Zaustaviti betonizaciju, uzurpaciju i privatizaciju pomorskog dobra

Obalna šetnica grada Umaga od Lovrečice do Crvenog Vrha, koja se nalazi na pomorskom dobru, od javnog je interesa i već je ucrtana u Prostornom planu grada Umaga. Šetnica grada Umaga uopće nije predmet odlučivanja plana Zambratija. Izgradnjom obalne šetnice svi će građani moći slobodno prošetati obalom, što trenutno nije moguće radi uzurpiranja i privatizacije pomorskog dobra od strane pojedinaca.

 1. Zaustaviti  apartmanizaciju

Cilj izmjena i dopuna detaljnog plana je zaustaviti daljnju apartmanizaciju Zambratije. Naš prijedlog je da se u buduće mogu graditi zgrade do maksimalno 6 stanova, a ne 30-tak kao do sada.

 1. Obilaznica Zambratije

Obilaznica Zambratije nije, niti može, biti predmet odlučivanja i izmjena plana Zambratija, obzirom da ne prolazi kroz isti.

 1. Razvoj i poticanje obiteljskog poduzetništva

Nakon provedene treće javne rasprave, 20-tak građana dalo je svoje primjedbe, na koje će od stručnih službi u propisanom roku dobiti odgovore.

Istovremeno je pristigla skupina primjedbi građana nazvana „peticija“. Unatoč činjenici kako zakonom nije predviđena takva vrsta izjašnjavanja, u proceduri izrade prostornog plana ipak smo istu uzeli u obzir na razmatranje.

U primjedbi stanovnika naselja Zambratija nazvanoj „peticija“, uočeno je niz nelogičnosti i neispravnosti. Ista nije predana u originalu, već u nizu kopiranih podataka, koji se u više navrata ponavljaju te sadrže niz pogrešnih ili nejasnih podataka građana. Od 392 predana potpisa, njih 112 je s područja naselja Zambratija, a pojedini nisu ni građani Republike Hrvatske.

Nažalost, prijedlog „peticije“ uopće se ne bavi javnim interesom, već predlaže promjene na zemljištu koje je u tuđem vlasništvu, čime se ulazi u odnose i prava drugih osoba, o čemu po potpisivanju peticije većina građana potpisnika nije imalo saznanja.

Prijedlog „peticije“ se bavi pitanjima koji su u interesu isključivo nekih pojedinaca. Primjedba „peticija“ sadrži 3 pitanja od kojih  2 pitanja nisu predmet odlučivanja izmjena plana Zambratija. Na jedino pitanje, na koje je moguće odgovoriti na prijedlog „peticije“, dajemo sljedeće odgovore:

Prijedlog navodne „peticije“:

 1. Da se na čestici br. 815/1 koja je u vlasništvu grada Umaga umjesto izgradnje obiteljskog hotela predvidi zelena površina i parking.

Odgovor svim građanima:

 1. Grad Umag izmjenama plana Zambratija želi zaustaviti apartmanizaciju te omogućiti razvoj obiteljskog turizma i gradnju mini hotela na lokacijama uz more koje su u vlasništvu građana ili grada Umaga. Svima koji su iskazali interes i ispunjavali zakonske uvjete, to je i omogućeno pa tako i pojedincima koji su potpisnici „peticije“ i kojima to nije dovoljno, već traže da se susjedima onemogući gradnja. Grad Umag je u vlasništvu samo jedne od čestica namijenjenih za izgradnju obiteljskih hotela  te je na istoj predviđena izgradnja odgovarajućeg broja parkirnih mjesta.
  Navedeno upućuje na činjenicu kako se radi o nečijem skrivenom interesu koji se želi  prikazati kao javni.

 

Prijedlog  navodne „peticije“:

 1. Da se na čestici br. 812/4 koja je u vlasništvu grada Umaga predvidi zelena površina.

Odgovor svim građanima:

 1. Ovime se predlaže smanjenje, a ne povećanje zelenih površina. Naime, čestica br. 812/4 u vlasništvu je grada Umaga te je već namijenjena kao zelena površina za javnu uporabu svih građana (sport, rekreacija i dječje igralište) te zajedno sa susjednim česticama br. 817/1 i 816/2 čini zelenu cjelinu. 
  Javni pristup do te čestice moguć je jedino preko obalne šetnice koju je potrebno izgraditi jer pristup preko susjednih čestica nije omogućen.
  Navedeno upućuje na činjenicu kako se radi o nečijem skrivenom interesu koji se želi prikazati kao javni.

 

Prijedlog  navodne „peticije“:

 1. Da se na čestici br. 821 koja je u vlasništvu grada Umaga predvidi parking.

Odgovor svim građanima:

 1. Na navedenoj čestici je predviđen ugostiteljski objekt sa smještajem koji će biti u funkciji razvoja i poticanja obiteljskog turizma i na istoj je predviđen parking. Naime, svaki vlasnik mora osigurati parking na svojoj čestici. Navedeno upućuje na činjenicu kako se radi o nečijem skrivenom interesu koji se želi prikazati kao javni.

    

Prijedlog  navodne „peticije“:

 1. Da se čestica br. 859 koja je u vlasništvu privatne tvrtke prenamijeni iz turističke u društvenu namjenu.

Odgovor svim građanima:

 1. Grad Umag ne može i ne želi sudjelovati u pokušaju pojedinaca koji žele onemogućiti rad konkurenciji. Ovim se prijedlogom, naime, želi onemogućiti izgradnja turističkog objekta na čestici koja je u vlasništvu privatne tvrtke. Sigurni smo da građanima grada Umaga nije u interesu zabranjivati nekome rad kroz izmjenu plana te platiti štetu koju bi vlasnik, s pravom, mogao potraživati.  
  Navedeno upućuje na činjenicu kako se radi o nečijem skrivenom interesu koji se želi prikazati kao javni. 
  Informacije radi, društvena namjena uključuje školu, vrtić, vatrogasni dom i slično.

 

Prijedlog  navodne „peticije“:

 1. Da se čestica br. 796  koja je u vlasništvu Grada Ljubljane prenamijeni iz više stambene u društvenu namjenu.

Odgovor svim građanima:

 1. Neuobičajeno je da se susjedima onemogući rad ili izgradnja na česticama u njihovom vlasništvu.  Prijedlog „peticije“ u buduće onemogućuje rad odmarališta za djecu, što smatramo nelegalnim. Cilj je da odmaralište za djecu i dalje radi.

 

Poštovani sugrađani, cijenjene sugrađanke,

Zanimljivo je da su pojedini potpisnici “peticije“ protiv apartmanizacije na tuđim česticama, dok su istovremeno na svojim tražili urbanizaciju i povećanje izgrađenosti. Jasno je da su upravo pojedini potpisnici peticije izgradili vrlo velik broj apartmana u Zambratiji te da upravo njima odgovara da ostane isto. 

Sve upućuje na činjenicu da se iza tih primjedbi kriju nečiji osobni interesi te da su dobronamjerni građani iskorišteni i dovedeni u zabludu.

Grad Umag želi zaštititi Zambratiju od apartmanizacije prijedlogom kojim se ograničava izgradnja na 6 stanova u zgradama. Dobronamjerni građani ne mogu biti protiv toga te vjerujemo kako nisu bili upoznati s tom činjenicom kad su potpisivali „peticiju“. Ujedno, smatramo da se nitko dobronamjeran ne treba bojati konkurencije.

Obavještavamo građane da će predsjednik Gradskoga vijeća Grada Umaga g. Jurica Šiljeg sazvati izvanrednu sjednicu Gradskoga vijeća i obratiti se građanima o problematici izmjene plana Zambratija.

Mole se građani da ne potpisuju nikakve „peticije“ koje ne sadrže pitanja i namjeru iste, jer je na temelju ovog primjera vidljivo kako se to može zloupotrijebiti.

Obavještavamo sve građane kako će Grad Umag, u interesu zaštite zajednice, poduzeti sve zakonom raspoložive mjere.