Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Nastavak investicije uređenja naselja Finida

30.01.2020.

Umag, grad koji se kontinuirano razvija i raste te koji velike napore usmjerava u izgradnju i održavanje, kako samog centra, tako i okolnih naselja, može se pohvaliti realizacijom još jednog projekta. Naime, danas, 30. siječnja 2020. godine, dovršena je još jedna faza investicije uređenja Mjesnog odbora Finida. Tako su u okviru infrastrukturnih i komunalnih investicija, izgrađeni novi nogostupi, uređen je ulaz s glavne ceste D300 u naselje Finida te je izgrađeno novo parkiralište s više parkirnih mjesta za građane i posjetitelje.

Izgradnjom i uređenjem nogostupa učinjen je korak dalje u osiguravanju sigurnosti prometovanja naseljem Finida i kretanja samih pješaka, a poboljšana je kvaliteta prometa i komunikacije. Nakon realizacije ovog dijela investicije, s istom se nastavlja u smjeru sve uređenijeg, ljepšeg te sigurnijeg života i kretanja Finidom.

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS