Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Nagrađeni najljepše uređeni okoliši stambenih i poslovnih objekata u Umagu

11.12.2019.

Još jedan godišnji ciklus nagrađivanja najljepše uređenog okoliša stambenog i poslovnog objekta u Umagu je iza nas. Projekt u organizaciji Grada Umaga i Turističke zajednice grada Umaga za cilj ima promoviranje uređenja grada te kvalitete življenja u njemu. Najbolje uređeni okoliši stambenih ili poslovnih objekata čine bitnu kariku u stvaranju imidža našeg lijepog Umaga, stoga je riječ o vrlo važnom priznanju svakog od nagrađenih kandidata.

Nakon posjeta i pregleda stručne komisije u sastavu ing. Ester Brajković Vladilo, Ivane Coslovich i Bijanke Huber, Turističko vijeće TZ-a Umag, na sjednici održanoj dana 5. studenog 2019., donijelo je Odluku o dodjeli priznanja i novčanih nagrada za najbolje uređeni okoliš stambenog objekta te najljepše uređeni okoliš poslovnog objekta na području Grada Umaga u 2019. godini. 

Vlasnicima prekrasno uređenih okoliša nagrade su uručili direktor Turističke zajednice grada Umaga Milovan Popović te gradonačelnik Grada Umaga Vili Bassanese dana 10. prosinca 2019. godine u prostorima POU „Ante Babić“ Umag.

U kategoriji najljepše uređenog okoliša poslovnog objekta pobjedu je odnio Obrt za ugostiteljstvo – Radoslav Beraja u Svetom Ivanu, a pripala mu je nagrada od 1.000,00 kn.

Nagrada za najljepše uređenu okućnicu stambenog objekta pripala je obitelji Stančić iz Škrinjara, kojoj je uručena nagrada od 3.500,00 kn.

Nagrađivanjem najljepše uređenih okoliša, Grad Umag i TZ grada Umaga žele potaknuti građane da se prijave na natjecanje i pokažu rezultate svog truda i rada. Natjecanje je ujedno i vid nagrađivanja građana Umaga koji svojim doprinosom uljepšavaju sliku našeg grada.