Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Kolegij pročelnika PUK-a Pula s voditeljima katastara Istre u Umagu

08.03.2019.

Pročelnik Područnog ureda za katastar Pula dr.sc. Aldo Sošić sastao se 7. ožujka 2019. godine u umaškoj Gradskoj vijećnici s voditeljima katastara Istre u okviru redovnih kolegija koji su organizirani nekoliko puta tijekom godine.

Gradonačelnik Grada Umaga Vili Bassanese dočekao je pročelnika i voditelje te je zahvalio što su za ovaj iznimno važan sastanak odabrali upravo Umag, dajući pritom poseban naglasak na izrazito dobru suradnju između Katastra u Bujama i Grada Umaga.

Pročelnik dr.sc. Aldo Sošić zahvalio se gradonačelniku na prijemu te ga je upoznao sa svim aktualnim događanjima u Državnoj geodetskoj upravi, naročito s uvođenjem digitalnog katastarskog elaborata koji je u funkciji od 1. rujna 2018. godine. Ujedno, g. Sošić je govorio i o predstojećim događanjima koje pokriva Odjel za katastar nekretnina Buje, a riječ je o nastavku izlaganja nove izmjere za katastarske općine Petrovija, Materada, Lovrečica i Savudrija, koja će se odvijati u narednih nekoliko mjeseci. 

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS