Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Grad Umag sudjelovao na međunarodnoj konferenciji ''Manjinske priče: Europske perspektive i mogućnosti učenja''

28.05.2019.

Od 23. do 26. svibnja o.g. u Rimskim Toplicama, Laškom i Celju (Slovenija) održana je Međunarodna konferencija „Manjinske priče: Europske perspektive i mogućnosti učenja”, u organizaciji Zavoda Burja i općinom Laško, sufinancirana od strane Europske komisije, u okviru programa Europa za građane.

Na konferenciji je sudjelovalo 6 partnera predstavnika lokalnih uprava i nevladinih organizacija, kako slijedi: Grad Umag (Hrvatska), Grad Bijeljina (BiH), Nevo koncepti Prizren (Kosovo), Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška (Hrvatska),  Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Matija Gubec Tavankut (Srbija), Südost Europa Kultur e.V. Berlin (Njemačka).

Program konferencije uključivao je razmjenu iskustava i praksi o integraciji manjina u društveni, kulturni i politički život u različitim europskim zemljama. Tijekom radionica sudionici su raspravljali o inovativnim i integriranim pristupima u formalnom i neformalnom obrazovanju s ciljem postizanja veće socijalne uključenosti i jednakosti. Na konferenciji se razgovaralo o mogućnostima razvoja praktično orijentiranih obrazovnih projekata i programa prilagođenih potrebama i željama pripadnika manjina te o razvoju i očuvanju kulture manjina koja članovima pruža različite kulturne, ekonomske i obrazovne mogućnosti na tržištu rada kao i u svakodnevnom životu. Nadalje, raspravljalo se o budućoj ulozi manjina u EU i njihovoj europskoj perspektivi, uspješnoj integraciji u kulturni i društveni život u lokalnim zajednicama.

Na konferenciji su, ispred Grada Umaga sudjelovali zamjenica gradonačelnika Grada Umaga i predsjednica ZT Fulvio Tomizza Umag Floriana Bassanese Radin, pročelnik UO za opće poslove i društvene djelatnosti Slaviša Šmalc te viša stručna suradnica u obrazovanju POU ''Ante Babić'' Umag Erika Blašković.

Održana je prezentacija Grada Umaga, njegovog ustrojstva i područja rada te značajni projekti. Predstavljene su sve udruge nacionalnih manjina, aktivnosti i projekti koje provode s naglaskom na vidove neformalnog učenja te promicanja i očuvanja nacionalnog, kulturnog i jezičnog identiteta. Nadalje, predstavljeno je Pučko otvoreno učilište ''Ante Babić'' koje svojim formalnim i neformalnim programima te razvojem i provedbom EU projekata predstavlja centar cjeloživotnog učenja koji teži oblikovanju programa uključivog obrazovanja za poboljšanje ključnih vještina odraslih osoba, ali i osoba s manje mogućnosti.

U bogatom kulturnom programu, namijenjenom poticanju razgovora o važnosti  međukulturnog dijaloga i kulture manjina u razvoju talenata i kreativnosti manjina, predstavljeno je Srpsko kulturno humanitarno društvo ‘’Desanka Maksimović’’ iz Celja te Ansambl Bisernica iz Bijeljine.

Na konferenciji se u mnogim paralelnim aktivnostima direktno susrelo više od 200 građana zemalja partnera, ostvaren je odličan networking s predstavnicima organizatora i partnera, razmjenila su se iskustva partnera te primjeri dobre prakse u obrazovanju i integraciji manjina u lokalnu zajednicu te su dobivene vrijedne informacije o mogućnostima financiranja i razvoja projekata u raznima područjima.

Konferencija je zaključena potpisivanjem zajedničke Izjave o važnosti neformalnog obrazovanja u razvoju međukulturnog dijaloga i važnosti lokalnih zajednica u promicanju socijalne uključenosti i aktivnog građanstva.