Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

06.02.2020.

Pučko otvoreno učilište „Ante Babić“ Umag, za sve korisnike kojima uskoro istječe valjanost iskaznice organizira dopunsku izobrazbu u trajanju od 5 sati.

Mjesto održavanja – dvorana br. 3 Učilišta Umag. Učilište će nastojati organizirati dopunsku izobrazbu po grupama, sukladno datumima prestanka valjanosti iskaznica: 

1. grupa, ponedjeljak -  17. 02. u 17 h 

2. grupa, srijeda -  19. 02. u 17 h

3. grupa, subota – 22. 02. u 15  h

4. grupa, subota - 29. 02. u 9 h u  PUČKOM OTVORENOM UČILIŠTU BUJE -vijećnica

Dopunska izobrazba se nastavlja u mjesecu ožujku, prema novom rasporedu.

 

Važno:

Polaznici koji su u Učilištu Umag završili osnovnu izobrazbu trebaju donijeti: presliku osobne iskaznice i presliku „stare“ iskaznice za sigurno rukovanje i primjenu pesticida.

Polaznici koji NISU polagali osnovnu izobrazbu u Učilištu Umag trebaju donijeti: presliku završne svjedodžbe, presliku osobne iskaznice I presliku „stare“  iskaznice za sigurno rukovanje i primjenu pesticida.

Cijena 250 kn, plaćanje prilikom dolaska na izobrazbu.  

Sve dodatne informacije o rasporedu dopunske izobrazbe  možete dobiti na broj telefona 052 720 370 mob: 099 627 69 43  ili putem e-maila: info@uciliste-umag.hr

Zakonska osnova:  Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014 I 115/2018) i  Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012), čl. 6 alineja (4): Obveznici izobrazbe moraju redovito obnavljati stečeno znanje dopunskom izobrazbom najkasnije u roku od 5 godina nakon stjecanja osnovne izobrazbe ili dopunske izobrazbe.