Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

More

Kakvoća mora na području Grada Umaga prati se kontinuirano od 1988. godine. Od 2009. godine kakvoća mora prati se sukladno odredbama Uredbe o kakvoći mora za kupanje (Narodne novine br. 73/08). 

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije sa sjedištem u Puli, putem Službe zdravstvene ekologije, Odjela za zaštitu i unapređenje okoliša vrši uzorkovanja na definiranim mjernim točkama, te provodi laboratorijske analize sukladno Odluci koju na godišnjoj razini donosi Županijska Skupština Istarske županije. Rezultati pojedinačnih, godišnjih i konačnih ispitivanja nalaze se na IŽ - kakvoća moraŽupanijska skupština jednom godišnje razmatra navedenu problematiku i Zaključkom usvaja Izvještaj o kakvoći mora za kupanje na plažama.