Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

MO Savudrija


 IME I PREZIME
 DUŽNOST  STRANKA / LISTA
Livio Šverko
 predsjednik Kandidacijska lista grupe birača
Manuela Zotić
 članica Kandidacijska lista grupe birača
Petra Travaš
 članica Kandidacijska lista grupe birača
Daniela Perhat
 članica Kandidacijska lista grupe birača
Natalija Baioch-Zakinja
 članica IDS