Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Kontakt

Grad Umag
Giuseppe Garibaldi 6
52470 Umag

OIB: 84097228497
IBAN: HR 1323800061846800002

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel: ©  +385 (0)52 702 900; (0)52 702 953 
fax: +385 (0)52 741 967
e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr  

 

Radno vrijeme


Dnevno radno vrijeme svih tijela gradske uprave određuje se:

  • ponedjeljkak - petak od 7:30 do 15:30 sati


Uredovno vrijeme za rad sa strankama u tijelima gradske uprave određuje se:

  • ponedjeljkom od 7:30 do 11:00 i od 12:00 do 15:00
  • srijedom od 11:30 do 15:30 sati i 
  • petkom od 7:30 do 11:00 sati.

Pisarnica Grada Umaga prima stranke: 

  • ponedjeljak - petak od 7:30 do 11:00 sati i od 11:30 do 15:00 sati

 

Kontakti svih UO-a Grada Umaga.