Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture

U usluge izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Umaga svrstavaju se sljedeće:

JAVNA RASVJETA, EKI I ELEKTROENERGETIKA:

  • održavanje i izgradnja javne rasvjete
  • kićenje grada prigodnom dekoracijom
  • održavanje i izgradnja EKI
  • privremeni priključci na javnim površinama

Kontakt za dodatne informacije:

Upravni odjel za komunalni sustav

Ivica Plećković
tel: +385 (0)52 702 938
e-mail: ivica.pleckovic@umag.hr

 

NERAZVRSTANE PROMETNICE:

  • održavanje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih prometnica parkirališta, biciklističkih i pješačkih staza, prometna signalizacija

Kontakti za dodatne informacije:

Upravni odjel za komunalni sustav

Darko Juranović
tel: +385 (0)52 702 977
e-mail: darko.juranovic@umag.hr

Dinko Vidošević

tel: +385 (0)52 702 937
e-mail: dinko.vidosevic@umag.hr​
Uredovno vrijeme

 

JAVNE POVRŠINE, GROBLJA, PLAŽE I OSTALI KOMUNALNI OBJEKTI:

  • održavanje, rekonstrukcija, izgradnja i uređenje  javnih  površina, dječjih i polivalentnih igrališta, plaža, groblja i ostalih komunalnih objekata
  • nabava urbane opreme i slično

Kontakti za dodatne informacije:

Upravni odjel za komunalni sustav

Marin Krt 
tel: +385 (0)52 702 921
e-mail: marin.krt@umag.hr

Jelena Nekić
tel: +385 (0)52 702 920
email: jelena.nekic@umag.hr

Dinko Vidošević
tel: +385 (0)52 702 937
e-mail: dinko.vidosevic@umag.hr
Uredovno vrijeme

 

IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA UMAGA:

  • održavanje, rekonstrukcija i izgradnja objekata u vlasništvu i suvlasništvu Grada

Kontakti za dodatne informacije:

Upravni odjel za komunalni sustav

Marin Krt
tel: +385 (0)52 702 921
e-mail: marin.krt@umag.hr

Vlatka Posel Celegin
tel: +385 (0)52 702 979
email: vlatka.posel.celegin@umag.hr

Jelena Nekić
tel: +385 (0)52 702 920
e-mail: jelena.nekic@umag.hr
Uredovno vrijeme

 

PROJEKTNA PRIPREMA PROJEKATA, UCRTAVANJE PROMETNICA PREMA ZAKONU O CESTAMA, GEODETSKI POSLOVI, UTVRĐIVANJE MEĐA: 

Kontakt za dodatne informacije:

Upravni odjel za komunalni sustav

Flavio Višković
tel: +385 (0)52 702 924
e-mail: flavio.viskovic@umag.hr
Uredovno vrijeme

    

IZDAVANJE POSEBNIH UVJETA PRIKLJUČENJA NA NERAZVRSTANE PROMETNICE – CESTOVNI UVJETI I POTVRDE NA GLAVNI PROJEKT:

Temeljem Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakona o gradnji (NN br. 153/13) i Odluke o nerazvrstanim cestama (Službene novine Grada Umaga br. 07/14) Upravni odjel za komunalni sustav izdaje posebne uvjete priključenja na nerazvrstane prometnice – cestovne uvjete.

Cestovni uvjeti priključenja su posebni uvjeti kojima se određuje mogućnost i uvjeti priključenja građevine na cestovnu infrastrukturu.

 

Kontakt za dodatne informacije:

Upravni odjel za komunalni sustav

Dinko Vidošević
tel: +385 (0)52 702 937
e-mail: dinko.vidosevic@umag.hr
Uredovno vrijeme