Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Zakup javnih površina

Poslovi koji ulaze u okvir korištenja javnih površina na području Grada Umaga su sljedeći: 

  • korištenje javnih površina za postavljanje terasa za uslužne, trgovačke, ugostiteljske i ostale djelatnosti
  • korištenje javnih površina za postavu kioska i pokretnih naprava temeljem natječaja
  • korištenje javnih površina za postavu privremenih objekata za potrebe sajmova i javnih manifestacija
  • korištenje javnih površina i nekretnina u vlasništvu Grada za reklamiranje

 

Kontakt za dodatne informacije:

Upravni odjel za komunalni sustav
Ivica Matijević
tel: +385 (0)52 702 925
e-mail: ivica.matijevic@umag.hr
Uredovno vrijeme