Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Javna rasvjeta

Poslovi koji se svrstavaju u izgradnju i održavanje javna rasvjeta, EKi i elektroenergetika na području Grada Umaga su sljedeći:

  • održavanje i izgradnja javne rasvjete
  • kićenje grada prigodnom dekoracijom
  • održavanje i izgradnja EKI
  • privremeni priključci na javnim površinama

Kontakt za dodatne informacije:

Ivica Plećković
tel: +385 (0)52 702 938
e-mail: ivica.pleckovic@umag.hr
Uredovno vrijeme