Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Gospodarenje otpadom

Za aktivnosti gospodarenja otpadom na području Grada Umaga-Umago nadležno je komunalno poduzeće "6.Maj d.o.o.".

Sve informacije o gospodarenju otpadom u JLS Umag možete naći na stranicama društva "6.Maj d.o.o."