Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Javne površine

 • 30. rujna 2019.
  Ustanova za sport Grada Umaga

  Temeljem Zaključka Gradskog vijeća Grada Umaga, Klasa: 947-03/19-01/133, Urbroj: 2105/05-01/01-19-5, od 25. rujna 2019. godine, te sukladno odredbama Statuta Ustanove za sport Grada Umaga (u nastavku teksta: Ustanova), raspisuje se sljedeći:Javni natječaj za zakup sportskog igrališta u svrhu obavljanja Sportsko-rekreacijske djelatnosti
  - tekstualni dio


 • Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Umaga-Umago, KLASA:363-05/19-03-131, URBROJ: 2105/05-02-19-2 od 28. kolovoza 2019. godine, raspisuje se Natječaj o davanju u zakup javnih površina za iznajmljivanje električnih romobila na području Grada Umaga-Umago.
  - tekstualni dio
  - grafički dio 
  - poziv za sjednicu Povjerenstva 
  Zaključak o izboru najpovoljnijih ponuditelja

 

ARHIVA 2019.

ARHIVA 2018.

ARHIVA 2017.

ARHIVA 2016.

ARHIVA 2015.

ARHIVA 2014.

    

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS