Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Javne površine

 

ARHIVA 2019.

ARHIVA 2018.

ARHIVA 2017.

ARHIVA 2016.

ARHIVA 2015.

ARHIVA 2014.