Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Javna nabava - arhiva 2015.

Plan javne nabave za 2015. godinu

POPIS POSTUPAKA JAVNE NABAVE U 2015. GOD.

BAGATELNE NABAVE U 2015. GODINI

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS