Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Obavijest o održavanju edukacije biračkih odbora

Objavljeno 17.05.2019. u 13:42 sati

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Umaga-Umago provest će edukaciju biračkih odbora u subotu, 25. svibnja 2019. godine u 17,00 sati u prostorijama Zajednice Talijana Umag, Brolo 1.
Nakon edukacije slijedi podjela izbornog materijala.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Umaga-Umago poziva predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora te članove i zamjenike članova biračkih odbora da prije edukacije prouče uputstva za članove biračkih odbora (e-Learning), kao i podsjetnik za rad biračkih odbora za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske s pripadajućim privicima. Obvezatne upute, podsjetnik za rad biračkih odbora te pripadajući privitci i materijali dostupni su na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske.

GIP GRADA UMAGA-UMAGO

 

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS