Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Impressum

Službene stranice Grada Umaga

Izdavač:

Grad Umag, HR52470 UMAG

Odgovorni urednik: Diego Banković

Tekstovi i slike: Grad Umag, G. Garibaldi 6, 52470 Umag

infoSIT d.o.o. za
informatičke tehnologije

Mate Vlašića 26/31
52440 Poreč
http://www.infosit.hr/