Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Gradsko vijeće Grada Umaga

 

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonom i Statutom.
Gradsko vijeće donosi: 

Gradsko vijeće Grada Umaga čini 17 vijećnika koji su izabrani na način određen zakonom.

SASTAV GRADSKOG VIJEĆA GRADA UMAGA:

1.  JURICA ŠILJEG- predsjednik (HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA- HDZ)

2.  MARINO KOCIJANČIĆ- potpredsjednik (HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA- HSU)

3.  DENIS MUMINOVIĆ- potpredsjednik (NEZAVISNI)

4.  MIRKO GRGIĆ- član (SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP)

5.  NADIO KRT- član (SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP)

6.  SLAVICA RENKO- članica (SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP)

7.  ANTONELLA DEGRASSI- članica (SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP)

8. KRISTIAN SIROTIĆ- član (HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI - HNS)

9.  MERSADA BORIĆ - članica (STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE - SDA)

10.  dr. sc. DAGLAS KORACA- član (ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR- IDS)

11.  SUNITA PRODAN BENOLIĆ- članica (ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR- IDS)

12.  DARIO MAKOVAC- član (ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR- IDS)

13.  SLAVEN PAIĆ- član (ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR- IDS)

14.  GORAN MILJUŠ - član (ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR- IDS)

15.  GABRIJELA ĐUKES BAŠIĆ- članica (ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR- IDS)

16.  BLAŽ VIDOVIĆ- član (HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA- HDZ)

17.  DAMIR GRÜNBAUM, član (ŽIVI ZID)

MANDAT 2013.-2017.

MANDAT 2009.-2013.

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS