Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Gradsko vijeće Grada Umaga

 

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonom i Statutom.
Gradsko vijeće donosi: 

Gradsko vijeće Grada Umaga čini 17 vijećnika koji su izabrani na način određen zakonom.

SASTAV GRADSKOG VIJEĆA GRADA UMAGA:

 1. JURICA ŠILJEG- predsjednik (HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA- HDZ)
 2. MARINO KOCIJANČIĆ- potpredsjednik (HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA- HSU)
 3. DENIS MUMINOVIĆ- potpredsjednik (NEZAVISNI)
 4. MIRKO GRGIĆ- član (SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP)
 5. NADIO KRT- član (SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP)
 6. ALEKSANDAR ADAMOVIĆ- član (HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS)
 7. ANTONELLA DEGRASSI- članica (SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP)
 8. KRISTIJAN SIROTIĆ- član (HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI - HNS)
 9. MERSADA BORIĆ - članica (STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE - SDA)
 10. dr. sc. DAGLAS KORACA- član (ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR- IDS)
 11. SUNITA PRODAN BENOLIĆ- članica (ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR- IDS)
 12. SLAVEN PAIĆ- član (ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR- IDS)
 13. GORAN MILJUŠ - član (ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR- IDS)
 14. GABRIJELA ĐUKES BAŠIĆ- članica (ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR- IDS)
 15. BLAŽ VIDOVIĆ- član (HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA- HDZ)
 16. DAMIR GRÜNBAUM- član (ŽIVI ZID)
 17. DARIO MAKOVAC- član (NEZAVISNI)

MANDAT 2013.-2017.

MANDAT 2009.-2013.