Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Gradsko vijeće MANDAT 2013.-2017.

1.  MILAN VUKŠIĆ- predsjednik (ZELENI SAVEZ-ZELENI)

2.  NADIO KRT- potpredsjednik (SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP)

3.  MARINO KOCIJANČIĆ- potpredsjednik (HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA- HSU)

4.  GORAN SLAVUJEVIĆ- član (SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP)

5.  FLORIANO BRENČIĆ- član (SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP)

6.  ANTONELLA DEGRASSI- članica (SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP)

7.  MIRKO GRGIĆ- član (SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP)

8. MERSADA BORIĆ- članica (STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE-SDA)

9.  DAGLAS KORACA - član (ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR- IDS)

10.  DENIS MUMINOVIĆ- član (ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR- IDS)

11.  SLAVEN PAIĆ- član (ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR- IDS)

12.  DARIO MAKOVAC- član (ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR- IDS)

13.  SUNITA PRODAN BENOLIĆ- članica (ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR- IDS)

14.  BLAŽ VIDOVIĆ - član (HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA- HDZ)

15.  DANICA SARDELIĆ- članica (DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA- DSŽ)

16.  DAVOR RAŠIN- član (NEZAVISNI VIJEĆNIK)

17.  VELJKO IVANČIĆ- član (NEZAVISNI VIJEĆNIK)

 
 

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS