Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Sastav Gradskog vijeća Grada Umaga (mandat 2009.-2013.)

1.    GORAN SLAVUJEVIĆ, PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA (SDP)

2.    DUBRAVKO GRGIĆ, POTPREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA (NEZAVISNA GRADSKA LISTA – V. Krapljanov)

3.    MARINO KOCIJANČIĆ, POTPREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA (HSU i HNS)

4.    FLORIANO BRENČIĆ, član (SDP)

5.    ANTONELLA DEGRASSI, član (SDP)

6.    FRANKO MARTINČIĆ, član (SDP)

7.    SLAVIŠA ŠMALC, član (SDP)

8.    MARIJAN UČKAR, član (SDP)

9.    FULVIO VALENTA, član (SDP)

10.    MARINKO BLAŽEVIĆ, član (IDS)

11.    DANIELE FATTOR, član (IDS)

12.    MLADEN FABRIS, član (IDS)

13.    DARIO MAKOVAC, član (IDS)

14.    DAVOR DOMITER, član (IDS)

15.    dr. ERVIN PREKALI, član (IDS)

16.    DENIS MUMINOVIĆ, član (IDS)

17.    dr. JURICA ŠILJEG, član (HDZ)

18.    BLAŽ VIDOVIĆ, član (HDZ)

19.    DANILO LATIN, član (NEZAVISNI)

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS