Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Ustanova za sport Grada Umaga

Grad Umag je, s ciljem sustavnog ulaganja i održavanja sportskih objekata na svom području, osnovao Ustanovu za sport Grada Umaga. Osim obavljanja osnovne djelatnosti, Ustanova je od svog osnutka omogućila na svojim objektima održavanje različitih sportskih manifestacija kao i ostalih društvenih događanja. Uz redovitu djelatnost sportskih udruga sa područja Grada Umaga (redovna natjecanja, treninzi i pripreme), Ustanova je razvila odličnu suradnju sa Hrvatskim rukometnim savezom, Hrvatskim nogometnim savezom, Hrvatskim odbojkaškim savezom, Hrvatskim karate savezom te brojnim klubovima izvan Umaga i iz inozemstva.

Osim sportskih događanja, u objektima kojima upravlja Ustanova održana su i druga društvena događanja, kao što su snimanje emisije Lijepom našom, koncert klape Intrade, rock grupe Atomsko sklonište, Bajaga i instruktori te drugi.

 

KONTAKT PODACI:

Adresa: Savudrijska 15., 52470 Umag

e-mail: sport@umag.hr

Tel: +385 (0)52 741 705

Fax: +385 (0)52 720 390

Mob: +385 (0)99 620 0030

OIB: 11295759425

Godina osnivanja: 1999.

Ravnatelj: Mladen Zorić
 

Važniji akti:

Popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici Ustanove za sport Grad Umaga u sukobu interesa

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu