Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Ustanova za sport Grada Umaga

Grad Umag je, s ciljem sustavnog ulaganja i održavanja sportskih objekata na svom području, osnovao Ustanovu za sport Grada Umaga. Osim obavljanja osnovne djelatnosti, Ustanova je od svog osnutka omogućila na svojim objektima održavanje različitih sportskih manifestacija kao i ostalih društvenih događanja. Uz redovitu djelatnost sportskih udruga sa područja Grada Umaga (redovna natjecanja, treninzi i pripreme), Ustanova je razvila odličnu suradnju sa Hrvatskim rukometnim savezom, Hrvatskim nogometnim savezom, Hrvatskim odbojkaškim savezom, Hrvatskim karate savezom te brojnim klubovima izvan Umaga i iz inozemstva.

Osim sportskih događanja, u objektima kojima upravlja Ustanova održana su i druga društvena događanja, kao što su snimanje emisije Lijepom našom, koncert klape Intrade, rock grupe Atomsko sklonište, Bajaga i instruktori te drugi.

 

KONTAKT PODACI:

Adresa: Savudrijska 15., 52470 Umag

e-mail: sport@umag.hr

Tel: +385 (0)52 741 705

Fax: +385 (0)52 720 390

Mob: +385 (0)99 620 0030

OIB: 11295759425

Godina osnivanja: 1999.

Ravnatelj: Mladen Zorić
 

Važniji akti:

Popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici Ustanove za sport Grad Umaga u sukobu interesa

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Financijski izvještaj 31.12.2018.

Bilješke za financijski izvještaj 31.12.2018.

Financijski izvještaj 31.12.2017.

Bilješke za financijski izvještaj 31.12.2017.

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS