Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Talijanski dječji vrtić "Vrtuljak"

Predškolska ustanova Talijanski dječji vrtić „Girotondo - Vrtuljak“ Umag, kao i druga predškolska ustanova u Gradu Umagu „Duga“, svoju djelatnost i programe odgoja, naobrazbe, zaštite, prehrane i socijalne skrbi ostvaruje na području grada Umaga, u centralnom i područnim objektima, a svojim programima obuhvaća djecu od navršene 1. godine do polaska u školu.

O djeci raspoređenoj u jasličkim i vrtićkim skupinama vrtića „Girotondo - Vrtuljak“ i  „Duga“ Umag brinuo dgajatelji/ce, a tu je i administrativno i pomoćno tehničko osoblje, te stručni tim u punom sastavu (pedagog, psiholog, edukacijsko rehabilitacijski terapeut, viša medicinska sestra i sportski voditelj) te ravnateljica.

Osim redovitog programa vrtića koji se provodi od ponedjeljka do petka od 6.30 do 16.30 sati, vrtić nudi i integrirani sportski program pod vodstvom kineziologa, program predškole, te dvojezični talijansko- hrvatski program u dvije odgojne skupine Područnog odjela „L’Ape“, a koji zajednički planiraju i provode po jedna odgajateljica talijanskog i hrvatskog vrtića.

Odgojno - obrazovni rad temelji na suvremenim znanstvenim spoznajama hrvatske i svjetske prakse na području ranog i predškolskog odgoja, te na razvojno-primjerenom kurikulumu usmjerenom na dijete. Vrtić promiče humanistički pristup u čijem su fokusu  dijete i njegovi interesi. Aktivnosti i poticaje djelatnici Vrtića kreiraju vodeći računa o adekvatnoj prilagodbi prostorno - materijalnih uvjeta, o razvojnim zakonitostima određene dobi, no i individualnim razlikama, kako bi u svakom trenutku svoj rad mogli uskladiti s konkretnim potrebama, sposobnostima, interesima i prirodnim sklonostima svakog djeteta.

Zadaće Vrtića su očuvanje zdravlja, razvoj emocionalne stabilnosti, samostalnosti i pozitivne slike djeteta o sebi, omogućavanje njegove socijalne interakcije, komunikacije i slobodnog izražavanja, poticanje intelektualne radoznalosti, te razvoja kreativnosti i intelektualnih sposobnosti. Vrtić veliki trud ulaže u kvalitetnu komunikaciju i suradnju s roditeljima koji su kroz ciljane zajedničke aktivnosti uključeni u sve faze pedagoškog rada.

Kontinuirano se gradi partnerstvo vrtića i lokalne zajednice, a ustrajno njeguje i dugogodišnja prijateljska suradnja s vrtićima na talijanskom jeziku s područja Istre, Primorsko- goranske županije i Slovenije, sa Zajednicom talijana “Fulvio Tomizza” iz Umaga te Talijanskom osnovnom školom “Galileo Galilei” iz Umaga.

Poseban naglasak Vrtić stavlja na razvijanje zavičajnog identiteta kod djece i njihovo upoznavanje s kulturnom baštinom i običajima našeg područja čija je autohtona odlika upravo dvojezičnost- vrednota potvrđena i našim Statutom grada.

Za više informacija o talijanskom dječjem vrtiću i jaslicama “Duga” Umag, posjetite internetske stranice www.girotondo-umag.hr  

 

KONTAKT PODACI:

Adresa: Školska ulica 12, 52470 Umag

e-mail: vrtuljak@pu.t-com.hr

Tel: +385 (0)52 721 770 / (0)52 721 772

Fax: +385 (0)52 721 770

Mob: Ravnateljica: 099 449 8267

         Tajnica:          099 249 9505                                      

         Pedagogica: 099 401 4904

OIB: 97540302626

Godina osnivanja: 2001.

Ravnateljica: Ondina Šimičić