Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Pučko otvoreno učilište "Ante Babić"

Pučko otvoreno učilište „Ante Babić“ Umag osnovano je 1956. godine kao Narodno sveučilište i otada kontinuirano, više od 60 godina, osmišljava, razvija, promovira i nudi širok spektar obrazovnih i kulturno-umjetničkih programa te je jedno od najboljih centara za obrazovanje i kulturu u Istarskoj županiji, a izuzetno je respektabilna ustanova i u Republici Hrvatskoj.

Pučko otvoreno učilište je kroz obavljanje djelatnosti postalo i danas jeste jedan od temeljnih stupova društvenog razvoja Grada Umaga. Osim provedbe obrazovnih programa, zadaća mu je i organizacija različitih aktivnosti, manifestacija i događanja s ciljem povećanja kvalitete života naših građana.  Djelatnosti provodi u okviru odjela kulturnih djelatnosti  i odjela obrazovanja, a gotovo kao zaseban odjel, u okviru odjela obrazovanja, od 2003. godine djeluje i Učilište za treću životnu dob. Ujedno, od travnja 2017. godine umaško 

Učilište djeluje u zgradi smještenoj u samom centru grada u kojoj se osim ureda uprave učilišta, nalazi kazališna dvorana sa 430 sjedećih mjesta, 2 studentske dvorane, informatički kabinet i 5 klasičnih učionica. Uz navedeno učilište svoju galerijsku djelatnost obavlja u dva multimedijalna prostora, od kojih se glavni od 52 m2 nalazi na Trgu Marije i Line.

Od svibnja 2017. godine, POU "Ante Babić" u svojoj ponudi nudi i novo 3D digitalno kino. Zahvaljujući novoj opremi, građanke i građani mogu uživati u brojnim kinoprojekcijama u organizaciji Učilišta.

Više informacija o Pučkom otvorenom učilištu „Ante Babić“ Umag možete pronaći na internetskim stranicama www.uciliste-umag.hr

 

KONTAKT PODACI:

Adresa: Trgovačka ulica 6., 52470 Umag

e-mail: info@uciliste-umag.hr

Tel: +385 (0)52 741 116

Fax: +385 (0)52 720 371

OIB: 18516892519

Godina osnivanja: 1956.

V.d. ravnateljice: Tatjana Vujić