Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Osnovna škola Marije i Line

Osnovna škola Marije i Line osnovnoškolska je ustanova Grada Umaga koja nastavu provodi na hrvatskom jeziku. Kako mreža škola u gradu Umagu s pripadajućim naseljima zahtjeva poseban pristup zbog razgranatosti naselja oko samoga grada odnosno matične škole, Osnovna škola Marije i Line nastavu organizira na 8 lokacija. U centralnoj školi koja se nalazi u gradu Umagu, nastava je organizirana na dvije lokacije (dvije zgrade). U “staroj” su školi smješteni učenici četiri prva razreda i 1 grupa produženog boravka za učenike 1. razreda. Zgrada „stare škole“ nalazi se u ulici Edoarda Pascalia 2a.

U centralnoj školi (Školska broj 14) smještena su preostala razredna odjeljenja od 2. do 8. razreda i grupe za produženi boravak učenika. Pored toga, u šest područnih škola je nastava organizirana od 1. do 4. razreda u kombiniranim odjeljenjima.

Nastava se održava pet dana u tjednu i to u jednoj smjeni što je velika prednost, a ima i svoje pedagoško i ekonomsko opravdanje. Veza okolnih mjesta s Umagom je dobra jer je organiziran prijevoz učenika posebnim učeničkim autobusima.

Od 1. siječnja 2014. u školi radi glazbeni odjel, u kojem je učenicima omogućeno glazbeno obrazovanje za instrumente: klavir, gitara, harmonika i flauta.

Rješenjem MZOS-a od školske godine 2014./15. u školi djeluje posebni odjel djelomične integracije.

Škola raspolaže opremljenim kabinetom za kemiju, biologiju, likovnu kulturu i dva prostora za informatiku s određenim brojem kompjutora. U funkciji su i video rekorderi pa se često primjenjuje i takav oblik rada. Svi kabineti i učionice imaju informatičku opremu (računalo i štampač), a većina njih i LCD projektor.

Matična škola izgrađena je 1984. godine, a zbog svoje veličine zahtijeva kontinuirano održavanje. Od 2002. godine kada je Grad Umag preuzeo osnivačka prava nad osnovnim školama svake se godine sustavno provodi zamjena vanjske stolarije, a od značajnijih radova valja istaknuti sanaciju ravnog dijela krova. Uz zgradu matične škole 2003. godine izgrađena trodijelna sportska dvorana koja se u prijepodnevnim satima koristi za izvođenje nastave tjelesne kulture, a u poslijepodnevnim satima koriste sportski klubovi. Sanacija vanjske fasade i povećanje eneregetske učinkovitosti zgrade matične škole jedan je od većih zahvata u narednom razdoblju. Upravo je prije početka školske godine 2017./18. dovršena prva faza Projekta energetske obnove zgrade.

Za više informacija o Osnovnoj škola Marije i Line, posjetite internetske stranice www.os-marijeiline-umag.skole.hr/

 

KONTAKT PODACI:

Adresa: Školska ulica 14, 52470 Umag

Email: osnovna.skola.marije.i.line@pu.t-com.hr

Tel: +385 (0) 52 741 497

Fax: +385 (0)52 751 472

v.d. ravnateljica: Katarina Crnković Polić 

OIB: 77808331343