Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Muzej grada Umaga

Muzej grada Umaga smješten je na krajnjem jugozapadnom dijelu povijesne jezgre grada Umaga, na Trgu Sv. Martina,  unutar srednjovjekovne obrambene kule iz 14. stoljeća. Kula je ujedno i najstariji povijesni objekt u Umagu i danas u upotrebi.

Kao viziju ima kontinuirano skrb za kulturnu baštinu u okviru zajednice Grada Umaga te razvijanje projekata očuvanja, valorizacije  i prezentacije kulturne baštine kao dio projekata od strateškog interesa za Grad Umag. Odgovornost muzejske djelatnosti u suvremeno društvu proteže se na širu zajednicu, nacionalno i internacionalno okuženje, posebno u rješavanju globalnih pitanja i problema koji postaju i lokalno relevantni.

Muzej Grada Umaga podijeljen je na: arheološki odjel, kulturno povijesni odjel, galerijski odjel, muzejsko-pedagoški odjel te rastauratorski odjel. Arheološki odjel se sastoji od dvije izdvojene zbirke: arheološke i numizmatičke zbirke, Kulturno – povijesni odjel se sastoji od tri izdvojene zbirke: zbirka kamene plastike, kulturno povijesne zbirke i zbirke turizma,dok se Galerijski odjel sastoji od četiri izdvojene zbirke: likovne zbirke, zbirke fotografija, zbirke razglednica i zbirke plakata.

Izložbeni prostor Muzeja Grada Umaga nalazi se na adresi Trg Svetog Martina 1, a podijeljen je na tri etaže, čija zajednička površina iznosi oko 180 m². Etaže su međusobno povezane širokim stubištem, dok je samo prizemlje (60m²) odijeljeno posebnim ulazom.

Radno vrijeme izložbenog prostora Muzeja je ljeti (lipanj - rujan), od utorka do subote, od 10:00 do 12:00 sati te od 18:00 do 21:00 sat, a nedjeljom od 10:00 do 14:00 sati. Ulaz u Muzej je besplatan.

Izložbeni prostor Muzeja je prilagođen za osobe s invaliditetom samo u prizemlju. Fotografski aparati se mogu koristiti bez upotrebe blica i stativa uz odobrenje odgovorne osobe muzeja.

Tijekom radnog vremena i uz prethodni dogovor, moguće je imati i vodstvo, uz prethodnu  najavu na tel: 052 720 386 ili na mob: 098 440 691.

Radi povećanja turističke ponude i promocije kulturne baštine Umaga, Grad Umag i Muzej su, u Crkvi Svetog Roka, na Trgu Marije i Line u Umagu otvorili kulturno turističku info točku i suvenirnicu, u kojoj je moguće kupiti publikacije muzeja, ostalih institucija i udruga koje promoviraju Umag, te suvenire i replike o Gradu Umagu.

Radno vrijeme suvenirnice je ljeti (lipanj - rujan), od utorka do subote, od 10:00 do 12:00 te od 18:00 do 21:00, a nedjeljom od 10:00 do 14:00 sati.

 

KONTAKT PODACI:

Adresa: Trg Svetog Martina 1., 52470 Umag

e-mail: muzej.grada.umaga@pu.t-com.hr ili umagmuzej@gmail.com

Tel: +385 (0)52 720 386

Fax: +385 (0)52 720 385

Mob: +385 (0)99 440 691

OIB: 07118901605

Godina osnivanja: 2000.

v.d. ravnateljice: Biljana Bojić