Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Komunela d.o.o.

Komunela d.o.o. komunalno je poduzeće u stopostotnom vlasništvu Grada Umaga čija je primarna djelatnost održavanje parkova i uređenje javnih zelenih površina, organizacija naplate parkirališta i upravljanje stambenim zgradama.. 

Za više informacija o poduzeću Komunela d.o.o., posjetite internetske stranice www.komunela.hr


KONTAKT PODACI

Adresa:  Tribje 2, 52470 Umag

e-mail: info@komunela.hr

Tel: +385 (0)52 743 297

Fax: +385 (0)52 720 846

OIB: 06875741633   

Godina osnivanja: 1996.

Predsjednik Uprave: Goran Slavujević

Član uprave: Fulvio Valenta