Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Dom za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc"

Grad Umag je, s ciljem povećanja skrbi o starijim i nemoćnim osobama, dana 6. svibnja 2014.. godine otvorio Dom za starije i nemoćne osobe “Atilio Gamboc”.

Zgrada Doma izgrađena je sredstvima i resursima Grada Umaga, smještena je u centru grada na oko 4.500 četvornih metara. U nešto više od 3.720 kvadrata korisne površine, na tri etaže, osim soba i apartmana, sadrži knjižnicu, restoran, frizerski salon i polivalentnu dvoranu. Ukupni kapacitet doma je 128 korisnika – za stacionar je predviđeno 54 osobe, u stambenom dijelu mogu boraviti 44 korisnika, a usluge dnevnog boravka može koristiti 30 osoba.

Nova i uzbudljiva dimenzija starenja poslovna je filozofija doma koja se ogleda u jedinstvenom pristupu svakom njegovom korisniku. Impresivna prostranost, kvaliteta izgradnje, vrhunska opremljenost uz iskusno osoblje i bogatstvo sadržaja glavne su odlike koje ovaj dom svrstavaju u red vodećih hrvatskih domova za smještaj starijih.

Za više informacija o Domu za starije i nemoćne osobe “Atilio Gamboc” Umag, posjetite internetske stranice www.dom-umag.hr

 


KONTAKT PODACI:

Adresa: Ulica 154. brigade Hrvatske vojske 5, 52470 Umag

e-mail: info@dom-umag.hr

Tel: + 385 (0)52 219 600

Poslovna tajnica: +385 (0)52 219 601

Socijalna radnica: +385 (0)52 219 604

OIB: 72427815354

Godina osnivanja: 2014.

Ravnateljica: Diana Lekić