Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Dječji vrtić i jaslice "Duga"

Predškolska ustanova Dječji vrtić i jaslice „Duga“ Umag svoju djelatnost i programe odgoja, naobrazbe, zaštite, prehrane i socijalne skrbi ostvaruje na području grada Umaga, u centralnom i područnim objektima, a svojim programima obuhvaća djecu od navršene 1. godine do polaska u školu. Dječji vrtić „Duga“ nudi desetsatni program boravka djece u ustanovi, a u redoviti program integrirana su i djeca s teškoćama u razvoju, te djeca nacionalnih manjina u posebno verificiranom programu.

 

Ustanova programe temelji na humanističko – razvojnoj orjentaciji, usmjerenoj na razvoj svih dječjih potencijala, poštivanju prava djeteta i uvažavanju individualnih potreba djece. Vrtić pruža podršku obiteljima, te pridonosi razvoju njihovih roditeljskih kompetencija i razvoju društvene zajednice.

Uz redoviti program vrtić nudi još: Sportski program, Program ranog učenja engleskog jezika, Program ranog učenja hrvatskog i talijanskog jezika, Program predškole.

O djeci raspoređenoj u jasličkim i vrtićkim skupinama Dječjeg vrtića i jaslica „Duga“ Umag brinu odgajatelji/ce, a tu je i administrativno i pomoćno tehničko osoblje, te stručni tim u punom sastavu (pedagog, psiholog, logoped, edukacijsko rehabilitacijski terapeut, viša medicinska sestra i sportski voditelj) te ravnateljica.

Posebnosti koje vrtić „Duga“ nudi su: radionice za roditelje „Rastimo zajedno“ koje dva educirana stručna tima provode za zainteresirane roditelje male djece, dva puta godišnje, te Klub roditelja i Klub Rastimo zajedno sa očevima, Radionice za roditelje Rastimo zajedno +; za roditelje djece s teškoćama u razvoju i Klub roditelja, psihodramske radionice za djecu i odgojitelje, koje vodi edukacijsko – rehabilitacijski terapeut, škola plivanja za predškolce, poticanje interesa kod djece za glazbene aktivnosti, organizirane od odgojitelja za izraženim smislom za glazbu te uključivanje u projekt Zavičajna nastava, iniciran od Istarske županije, a koji se provodi u predškolskim ustanovama u Istri.

Vrtić aktivno radi i na podizanju kvalitete rada odgojitelja radom u Zajednicama učenja, specifičnim oblikom stručnog usavršavanja za stručne djelatnike.

Radno vrijeme vrtića je od 6:30 do 16:30, za korisnike programa; ravnateljica, tajnica i stručni suradnici rade od 7:00, odnosno 8:00 do 15:00, a administrator od 11:00 – 15:00.

Za više informacija o Dječjem vrtiću i jaslicama “Duga” Umag, posjetite internetske stranice www.duga-vrtic.hr

 

KONTAKT PODACI:

Labinska 2, 52470 Umag

e-mail: info@duga-vrtic.hr

Tel: +385 (0)52 741 718

Fax: +385 (0)52 742 924

Mob: +385(0)99 5741719

OIB: 38723194831

Godina osnivanja: 1991.

Ravnateljica: Marija Adamović