Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

6. Maj d.o.o. za komunalne usluge

Komunalno poduzeće „ 6. Maj “ d.o.o. Umag, Tribje 2, je trgovačko društvo sa ograničenom odgovornošću, u vlasništvu svih gradova i općina sa područja cijele bivše Bujštine. Gradovi vlasnici i korisnici usluga komunalnog poduzeća 6.Maj d.o.o. Umag su gradovi Umag, Novigrad, Buje te općine Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj.

Svojim komunalnim uslugama poduzeće opslužuje čitav teritorij sjeverno od rijeke Mirne, pa sve do Dragonje, odnosno do granice sa Slovenijom. 

Predmet poslovanja društva sastoji se u obavljanju komunalnih djelatnosti prema propisima o komunalnom gospodarstvu, a to su:

  • odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
  • prikupljanje, odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada
  • održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova
  • tržnice na malo.

 

Za više informacija o podzeću 6.MAJ d.o.o. za komunalne usluge Umag, posjetite internetske stranice www.6maj.hrKONTAKT PODACI

Adresa: Tribje 2, 52470 Umag

e-mail: info@6maj.hr

Tel: +385 (0)52 741 585, 741 350, 743-397, 742 099

Fax:  +385 (0)52 741 557

OIB: 56396370038

Godina osnivanja: 1963.

Predsjednik Uprave: Krešimir Vedo

Član Uprave: Reuf Šerbečić