Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

6. MAJ - ODVODNJA d.o.o. za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

Trgovačko društvo 6. MAJ odvodnja d.o.o. Umag, Ulica Tribje 2, je trgovačko društvo sa ograničenom odgovornošću, u vlasništvu svih gradova i općina sa područja cijele bivše Bujštine. Gradovi vlasnici i korisnici usluga našeg društva su gradovi Umag, Novigrad, Buje te općine Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj.

Svojim uslugama društvo opslužuje čitav teritorij sjeverno od rijeke Mirne, pa sve do Dragonje, odnosno do granice sa Slovenijom. Predmet poslovanja društva sastoji se u obavljanju djelatnosti javne odvodnje.

Za više informacija o podzeću 6.MAJ odvodnja d.o.o. za komunalne usluge Umag, posjetite internetske stranice www.6maj-odvodnja.hrKONTAKT PODACI

Adresa: Tribje 2, 52470 Umag

e-mail: info@6maj-odvodnja.hr

Tel: +385 (0)52 741 585, 741 350, 741 397, 742 099, 741 557

Fax: +385 (0)52 741 557

OIB: 56838770652   

Godina osnivanja: 2013.

Predsjednik Uprave: Krešimir Vedo

Član Uprave: Reuf Šerbečić